nedeľa 12. mája 2013

Quote of the day ♥


Naučili nás chodiť, ale nie kráčať za svojím snom.
Naučili nás čítať knihy, ale nie ľudské srdcia.
Naučili nás počítať, ale nie rátať s problémami.
Naučili nás, kam patrí aké i, ale nie, čo sa patrí povedať smutnému priateľovi.
Naučili nás, z čoho sa skladá človek, ale nie, čo sa skrýva v človeku.
Naučili nás urobiť rozbor knihy, ale nie seba samého.
Pretože väčšinu tých najdôležitejších vecí sa musí naučiť človek aj tak iba SÁM. 


4 komentáre: